Scoutinggroep van Isendoorn
Welkom op de Pagina van de Wilde jager Stam Wie zijn we eigenlijk? De stam is een groep mensen van 18jaar en ouder. Na de Explorers houdt het betreft jeugd speltakken op. Je kunt natuurlijk langer blijven maar ook hier komt een eind aan. Jammer, Jammer Jammer, maar hier is een leuke doorstrom mogelijheid voor bedacht. Je kunt namelijk bij de stam komen! Vrijwel alle leiding is lid van de stam, maar ook mensen die geen leiding geven zijn van harte welkom bij de stam En wat doen we nou eigenlijk bij de stam? Nadat er op zaterdagmiddag leiding is gegeven aan de jongere speltakken door een aantal van ons, gaan we samen allerlei leuke dingen doen. Vaak eten we eerst gezellig met zijn allen en daarna begint ook voor ons het programma. Telkens zijn het twee andere leden die een programma verzorgen, daardoor hebben we altijd verschillende activiteiten. Om bij de stam te koemen hoef je geen jeugd lid tezijn geweest, dus je bent van Harte Welkom neem gerust contact op met ons.